فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال بومهن

رئیــــــــس اداره : ناصر مقدس 

شـــــماره تماس : 76229432 
شـــــماره فکس : 76231055 
پست الکترونیک : bomehen@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : بلوار امام - روبروی سازمان آب کوچه آزادی - انتهای کوچه - پلاک 5 کدپستی : 94543-16519 

نقشه: 
 
دسترسی