فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال بهشت زهرا

رئیــــــــس اداره : حسن اصلاني منش

شـــــماره تماس : 55202136
شـــــماره فکس : 55202136
پست الکترونیک : beheshtezahra@sabteahval-tehran.ir
آدرس محـــــــل : تهران ، جاده قدیم قم ، داخل بهشت زهرا ساختمان شماره 2 انتهای قطعه 6 کد پستی: 73311-181

ورود به پرتال

نقشه: 
 
دسترسی