فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال منطقه غرب

مدیرمنطقه : سیدرضا ناظمیان

شـــــماره تماس : 66044950 , 66067458
شـــــماره فکس : 66047776
پست الکترونیک : gharb@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : خ آزادی بعد از یادگار امام نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف خ حبیب الهی پلاک 18 کد پستی53587-14588

 

نقشه: 
 
دسترسی