فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال شمیران

رئیــــــــس اداره : مرتضی کشاورزی

شـــــماره تماس : 23-77513221  و 37-77633736
شـــــماره فکس : 77513221 داخلی 106
پست الکترونیک : shemiran@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، سه راه ملک روبرو سینما ایران (به صورت موقت)

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی