فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال پاکدشت

رئیــــــــس اداره : -

شـــــماره تماس : 36021343و36023015و3603117
شـــــماره فکس : 36026263
پست الکترونیک : pakdasht@sabteahvale-tehran.ir

آدرس محـــــــل : پشت شهرداري-خ ياس- ياس 4 ، اداره ثبت احوال پاکدشت کد پستی:39593-33961
 

نقشه: 
 
دسترسی