فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال رباط کریم

رئیــــــــس اداره : مهدی بابائی

شـــــماره تماس : 4211113 ,4211114
شـــــماره فکس : 4211114
پست الکترونیک : robatkarim@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : بلوار آزادگان-شهرك فرهنگيان ، اداره ثبت احوال رباط کریم کد پستی:56618-37617

 

نقشه: 
 
دسترسی