فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال شهر قدس

رئیــــــــس اداره : سید نجات موسوی

شـــــماره تماس : 46818795,46818796
شـــــماره فکس : 46811055
پست الکترونیک :ghods@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : شهر قدس- خ 45متری انقلاب- نبش صنعت پنجم-ساختمان کوه نور-واحد1- کدپستی:16678-31148

 

نقشه: 
 
دسترسی