فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال ملارد

رئیــــــــس اداره : نیما نعمتی

شـــــماره تماس : 65163773 و 65155525
شـــــماره فکس : 65152141
پست الکترونیک :malard@sabteahvale-tehran.ir

آدرس محـــــــل : سرآسیاب-بلوار رسول اکرم-پائین تر از خیابان مصیب زاده-جنب مجتمع ارم-پلاک676

 

نقشه: 
 
دسترسی