فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال شهرری

رئیــــــــس اداره :زهرا شیبانی مقدم

شـــــماره تماس : 55904661-4
شـــــماره فکس : 55906914
پست الکترونیک :reiy@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : شهر ری ، خیابان شهید رجایی رو به روی شهرداری منطقه 20 جنب ایستگاه مترو شهر ری -33135-18437
 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی