فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال منطقه مركزي

مدیرمنطقه : عزت اله اسپنانی

شـــــماره تماس : 66464806 , 66460391
شـــــماره فکس : 66965130
پست الکترونیک : markaz@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : میدان حسن آباد ، خیابان وحدت اسلامی ، ابتدای خیابان ابوسعید ، پلاک 186 کد پستی:36513-11118

 

نقشه: 
 
دسترسی