فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تولد 24 نوزاد در هر ساعت در استان تهران

 مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به افزایش 5.89 درصدی آمار ولادت در استان تهران گفت: بطور میانگین در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، محمد مهدی اعلایی مدیر کل ثبت احوال استان گفت : درهفت ماه سال جاری 121 هزار و 922 مورد ولادت در استان تهران ثبت شده است که از این تعداد 62 هزار و 640 نوزاد پسر و 59 هزار و 282 نوزاد دختر بوده است .

وی گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.89 درصد افزایش را نشان می دهدو به صورت متوسط در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد شده اند.

به گفته اعلایی در این مدت نسبت جنسیت در ابتدای تولد 106 بوده است به این معنی که به ازای هر 100 نوزاد دختر، 106 نوزاد پسر در استان تهران به دنیا آمده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به چندقلو بودن شماری از این نوزادان اشاره و افزود: در بازه زمانی هفت ماه سال جاری دو هزار و 283 مورد چندقلوزایی در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دو هزار و 210 مورد آن دوقلو، 71 مورد سه قلو و دو چهارقلو بوده اند.

 

*به طور میانگین درهرساعت 5.96 تن دراستان تهران فوت می کنند

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه در هفت ماه سال جاری 30 هزار و 40 مورد وفات در استان تهران ثبت شده است افزود: 17 هزار و 45 تن از فوت شدگان مرد و 12 هزار و 995 تن زن بودند.

وی تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندک 0.69 درصدی روبرو بوده است.

به گفته اعلایی در این بازه زمانی در هر ساعت به طور میانگین 5.96 تن در استان تهران فوت کردند.

 

*بیماری های قلبی و عروقی عامل نخست فوت

مدیرکل ثبت احوال استان تهران بیماری های قلبی و عروقی را با 43.99 درصد، عامل نخست مرگ و میر در هفت ماه سال جاری در استان تهران ذکر کرد و گفت: سرطان ها و تومورها با 11.59، بیماری های دستگاه تنفسی با 9.34، بیماری های عفونی و انگلی با 7.56 و حوادث غیرعمدی با 5.25 درصد پنج عامل اصلی مرگ ساکنین استان تهران در این مدت بودند.

وی تاکید کرد: آمارهای ثبت احوال استان تهران همواره از زاویه اجتماعی اهمیت داشته و مورد علاقه مردم است.

 

*ثبت 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران

اعلایی با بیان اینکه شمار ازدواج ها در استان تهران از افزایش قابل توجهی برخوردار است افزود: در هفت ماه نخست سال جاری 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران ثبت شده است. وی گفت: آمار ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13.44و تعداد طلاق ها 6.56 درصد رشد داشته و در این مدت میانگین سن زوج در هنگام ازدواج 30.04 سال و متوسط سن زوجه نیز 25.92 ثبت شده است.

اعلایی تصریح کرد: میانگین سن زوج در هنگام طلاق 37.67 و میانگین سن زوجه نیز 33.11 بوده است.

به گفته اعلایی نسبت تعداد ازدواج به طلاق در هفت ماه سال جاری 2.96 بوده به این معنی که به ازای هر 2.96 ازدواج یک مورد طلاق ثبت شده است.

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تولد 24 نوزاد در هر ساعت در استان تهران

 مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به افزایش 5.89 درصدی آمار ولادت در استان تهران گفت: بطور میانگین در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، محمد مهدی اعلایی مدیر کل ثبت احوال استان گفت : درهفت ماه سال جاری 121 هزار و 922 مورد ولادت در استان تهران ثبت شده است که از این تعداد 62 هزار و 640 نوزاد پسر و 59 هزار و 282 نوزاد دختر بوده است .

وی گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.89 درصد افزایش را نشان می دهدو به صورت متوسط در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد شده اند.

به گفته اعلایی در این مدت نسبت جنسیت در ابتدای تولد 106 بوده است به این معنی که به ازای هر 100 نوزاد دختر، 106 نوزاد پسر در استان تهران به دنیا آمده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به چندقلو بودن شماری از این نوزادان اشاره و افزود: در بازه زمانی هفت ماه سال جاری دو هزار و 283 مورد چندقلوزایی در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دو هزار و 210 مورد آن دوقلو، 71 مورد سه قلو و دو چهارقلو بوده اند.

 

*به طور میانگین درهرساعت 5.96 تن دراستان تهران فوت می کنند

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه در هفت ماه سال جاری 30 هزار و 40 مورد وفات در استان تهران ثبت شده است افزود: 17 هزار و 45 تن از فوت شدگان مرد و 12 هزار و 995 تن زن بودند.

وی تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندک 0.69 درصدی روبرو بوده است.

به گفته اعلایی در این بازه زمانی در هر ساعت به طور میانگین 5.96 تن در استان تهران فوت کردند.

 

*بیماری های قلبی و عروقی عامل نخست فوت

مدیرکل ثبت احوال استان تهران بیماری های قلبی و عروقی را با 43.99 درصد، عامل نخست مرگ و میر در هفت ماه سال جاری در استان تهران ذکر کرد و گفت: سرطان ها و تومورها با 11.59، بیماری های دستگاه تنفسی با 9.34، بیماری های عفونی و انگلی با 7.56 و حوادث غیرعمدی با 5.25 درصد پنج عامل اصلی مرگ ساکنین استان تهران در این مدت بودند.

وی تاکید کرد: آمارهای ثبت احوال استان تهران همواره از زاویه اجتماعی اهمیت داشته و مورد علاقه مردم است.

 

*ثبت 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران

اعلایی با بیان اینکه شمار ازدواج ها در استان تهران از افزایش قابل توجهی برخوردار است افزود: در هفت ماه نخست سال جاری 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران ثبت شده است. وی گفت: آمار ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13.44و تعداد طلاق ها 6.56 درصد رشد داشته و در این مدت میانگین سن زوج در هنگام ازدواج 30.04 سال و متوسط سن زوجه نیز 25.92 ثبت شده است.

اعلایی تصریح کرد: میانگین سن زوج در هنگام طلاق 37.67 و میانگین سن زوجه نیز 33.11 بوده است.

به گفته اعلایی نسبت تعداد ازدواج به طلاق در هفت ماه سال جاری 2.96 بوده به این معنی که به ازای هر 2.96 ازدواج یک مورد طلاق ثبت شده است.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی تولد 24 نوزاد در هر ساعت در استان تهران | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تولد 24 نوزاد در هر ساعت در استان تهران

 مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به افزایش 5.89 درصدی آمار ولادت در استان تهران گفت: بطور میانگین در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، محمد مهدی اعلایی مدیر کل ثبت احوال استان گفت : درهفت ماه سال جاری 121 هزار و 922 مورد ولادت در استان تهران ثبت شده است که از این تعداد 62 هزار و 640 نوزاد پسر و 59 هزار و 282 نوزاد دختر بوده است .

وی گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.89 درصد افزایش را نشان می دهدو به صورت متوسط در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد شده اند.

به گفته اعلایی در این مدت نسبت جنسیت در ابتدای تولد 106 بوده است به این معنی که به ازای هر 100 نوزاد دختر، 106 نوزاد پسر در استان تهران به دنیا آمده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به چندقلو بودن شماری از این نوزادان اشاره و افزود: در بازه زمانی هفت ماه سال جاری دو هزار و 283 مورد چندقلوزایی در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دو هزار و 210 مورد آن دوقلو، 71 مورد سه قلو و دو چهارقلو بوده اند.

 

*به طور میانگین درهرساعت 5.96 تن دراستان تهران فوت می کنند

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه در هفت ماه سال جاری 30 هزار و 40 مورد وفات در استان تهران ثبت شده است افزود: 17 هزار و 45 تن از فوت شدگان مرد و 12 هزار و 995 تن زن بودند.

وی تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندک 0.69 درصدی روبرو بوده است.

به گفته اعلایی در این بازه زمانی در هر ساعت به طور میانگین 5.96 تن در استان تهران فوت کردند.

 

*بیماری های قلبی و عروقی عامل نخست فوت

مدیرکل ثبت احوال استان تهران بیماری های قلبی و عروقی را با 43.99 درصد، عامل نخست مرگ و میر در هفت ماه سال جاری در استان تهران ذکر کرد و گفت: سرطان ها و تومورها با 11.59، بیماری های دستگاه تنفسی با 9.34، بیماری های عفونی و انگلی با 7.56 و حوادث غیرعمدی با 5.25 درصد پنج عامل اصلی مرگ ساکنین استان تهران در این مدت بودند.

وی تاکید کرد: آمارهای ثبت احوال استان تهران همواره از زاویه اجتماعی اهمیت داشته و مورد علاقه مردم است.

 

*ثبت 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران

اعلایی با بیان اینکه شمار ازدواج ها در استان تهران از افزایش قابل توجهی برخوردار است افزود: در هفت ماه نخست سال جاری 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران ثبت شده است. وی گفت: آمار ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13.44و تعداد طلاق ها 6.56 درصد رشد داشته و در این مدت میانگین سن زوج در هنگام ازدواج 30.04 سال و متوسط سن زوجه نیز 25.92 ثبت شده است.

اعلایی تصریح کرد: میانگین سن زوج در هنگام طلاق 37.67 و میانگین سن زوجه نیز 33.11 بوده است.

به گفته اعلایی نسبت تعداد ازدواج به طلاق در هفت ماه سال جاری 2.96 بوده به این معنی که به ازای هر 2.96 ازدواج یک مورد طلاق ثبت شده است.

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تولد 24 نوزاد در هر ساعت در استان تهران

 مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به افزایش 5.89 درصدی آمار ولادت در استان تهران گفت: بطور میانگین در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، محمد مهدی اعلایی مدیر کل ثبت احوال استان گفت : درهفت ماه سال جاری 121 هزار و 922 مورد ولادت در استان تهران ثبت شده است که از این تعداد 62 هزار و 640 نوزاد پسر و 59 هزار و 282 نوزاد دختر بوده است .

وی گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.89 درصد افزایش را نشان می دهدو به صورت متوسط در هر ساعت 24 نوزاد در استان تهران متولد شده اند.

به گفته اعلایی در این مدت نسبت جنسیت در ابتدای تولد 106 بوده است به این معنی که به ازای هر 100 نوزاد دختر، 106 نوزاد پسر در استان تهران به دنیا آمده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به چندقلو بودن شماری از این نوزادان اشاره و افزود: در بازه زمانی هفت ماه سال جاری دو هزار و 283 مورد چندقلوزایی در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دو هزار و 210 مورد آن دوقلو، 71 مورد سه قلو و دو چهارقلو بوده اند.

 

*به طور میانگین درهرساعت 5.96 تن دراستان تهران فوت می کنند

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه در هفت ماه سال جاری 30 هزار و 40 مورد وفات در استان تهران ثبت شده است افزود: 17 هزار و 45 تن از فوت شدگان مرد و 12 هزار و 995 تن زن بودند.

وی تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندک 0.69 درصدی روبرو بوده است.

به گفته اعلایی در این بازه زمانی در هر ساعت به طور میانگین 5.96 تن در استان تهران فوت کردند.

 

*بیماری های قلبی و عروقی عامل نخست فوت

مدیرکل ثبت احوال استان تهران بیماری های قلبی و عروقی را با 43.99 درصد، عامل نخست مرگ و میر در هفت ماه سال جاری در استان تهران ذکر کرد و گفت: سرطان ها و تومورها با 11.59، بیماری های دستگاه تنفسی با 9.34، بیماری های عفونی و انگلی با 7.56 و حوادث غیرعمدی با 5.25 درصد پنج عامل اصلی مرگ ساکنین استان تهران در این مدت بودند.

وی تاکید کرد: آمارهای ثبت احوال استان تهران همواره از زاویه اجتماعی اهمیت داشته و مورد علاقه مردم است.

 

*ثبت 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران

اعلایی با بیان اینکه شمار ازدواج ها در استان تهران از افزایش قابل توجهی برخوردار است افزود: در هفت ماه نخست سال جاری 54 هزار و 456 ازدواج و 18هزار و 400 مورد طلاق در استان تهران ثبت شده است. وی گفت: آمار ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13.44و تعداد طلاق ها 6.56 درصد رشد داشته و در این مدت میانگین سن زوج در هنگام ازدواج 30.04 سال و متوسط سن زوجه نیز 25.92 ثبت شده است.

اعلایی تصریح کرد: میانگین سن زوج در هنگام طلاق 37.67 و میانگین سن زوجه نیز 33.11 بوده است.

به گفته اعلایی نسبت تعداد ازدواج به طلاق در هفت ماه سال جاری 2.96 بوده به این معنی که به ازای هر 2.96 ازدواج یک مورد طلاق ثبت شده است.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی