فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اولویت های پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1396اعلام شد.

به گزارش  واحد آموزش و پژوهش ثبت احوال تهران، اولویت ها و شرایط پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1396 به

به گزارش  واحد آموزش و پژوهش ثبت احوال تهران، اولویت ها و شرایط پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1396 به شرح ذیل اعلام می گردد.

1.کارت هوشمند ملی (چالش ها،فرایندها،کاربرد، تاثیراتو عوامل موثر، نیازمندی ها و ...)
2.بهره وری (شاخص ها، روش ها و ...)
3.بازبینی و مهندسی مجدد فرایندهای ثبت احوال
4.چالشهای امضای دیجیتال و غصب هویت
5.چالشهای طراحی و ایجاد نظامتولید آمار جمعیتی و اجتماعی و منطقه ای
6.امنیت شبکه

شرایط:
محل کار و محل سکونت پژوهشگر در استان تهران باشد .

ارائه فرم تکمیل شده RFPالزامی میباشد.

توجه:
جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش و پژوهش  با داخلی(407) تماس بگیرید.

نمونه فرم RFP در سایت مرکز آموزش سازمان ثبت احوال به آدرس https://www.sabteahval.ir/amoozesh/default.aspx قابل دریافت می باشد.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی