فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

کسب عنوان حراست برتر

تلاش و پشتکار پرسنل اداره حراست موجب کسب موفقیت گردید.

به پاس مساعی و تلاش های ارزشمند اداره حراست،به جهت ایفای نقش مؤثردر پیشبرد وظایف و مأموریت های محوله وصیانت از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،به عنوان یکی از حراست های برتر استان تهران در سال 1395 انتخاب شد.

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی