فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
پیام نوروزی مدیر کل ثبت احوال استان تهران

پیام نوروزی مدیر کل ثبت احوال استان تهران

بهار نقطه عطفی است در امتداد سال های گذر

هوالحی

...وبازهم آغازی دیگر

نقطه عطفی درامتداد سال های گذر که به بهانه فرارسیدن بهار،

شکوفایی ورشد را به ماهدیه می دهد.

فصل نوشدن وجوانی طبیعت را،همراه با حلول سال نو به همه ایرانیان سرافراز وخانواده بزرگ ثبت احوال کشور وبخصوص همکاران عزیز ثبت احوال استان تهران تبریک وتهنیت عرض نموده وامیدوارم از این فرصت دوباره استفاده وراه ترقی وتعالی را بپیماییم.

معبودا

مددمان فرما تا نوروزمان راباعلم ،ایمان،خرد واعتماد وبهارمان راباصفا،صمیمیت ،مهرومحبت پیوند دهیم.       عبداله مقصودی فر مدیرکل ثبت احوال استان تهران

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی