فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

علی دایی درخواست کارت هوشمند داد.

علی دایی با حضور در اداره کل ثبت احوال ،درخواست کارت هوشمند داد.

علی دایی،اسطوره فوتبال کشورمان و برترین گلزن ملی جهان ، برای درخواست کارت هوشمند ملی در اداره کل ثبت احوال استان تهران،حضور یافت.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی