فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

آدرس پروفایل

1

محمدمهدی اعلایی

مدیرکل

مشاهده پروفایل

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

مشاهده پروفایل

3

 

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

مشاهده پروفایل

4

داود اوصالی

معاون اسناد هویتی

مشاهده پروفایل

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

مشاهده پروفایل

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

مشاهده پروفایل

7

نسرین شاکری

ذیحساب

مشاهده پروفایل

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

مشاهده پروفایل

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه مرکزی تهران

مشاهده پروفایل

10

روح اله علامی

مدیر منطقه جنوب تهران

مشاهده پروفایل

11

حسین معینی

مدیر منطقه شرق  تهران

مشاهده پروفایل

12

امیرحسین میرزائی

مدیر منطقه شمال تهران

مشاهده پروفایل

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

مشاهده پروفایل

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

مشاهده پروفایل

15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

مشاهده پروفایل

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

مشاهده پروفایل

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

مشاهده پروفایل

18

 

مهدی بابائی

 رئیس اداره رباط کریم

مشاهده پروفایل

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

مشاهده پروفایل

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

مشاهده پروفایل

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

مشاهده پروفایل

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

مشاهده پروفایل

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

مشاهده پروفایل

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

مشاهده پروفایل

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

مشاهده پروفایل

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

مشاهده پروفایل

 

 

 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی