فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال رودهن

رئیــــــــس اداره : ابوالحسن شجاع 

شـــــماره تماس : 76507301 - 76511861 
شـــــماره فکس : 76511860 
پست الکترونیک : roodehen@sabteahvale-tehran.ir

آدرس محـــــــل : بلوار امام خمینی - پشت شهرداری رودهن - کدستی : 38753-39731 

 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی