فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال منطقه جنوب

مدیرمنطقه: روح اله علامی

شـــــماره تماس : 55904661-4
شـــــماره فکس : 55906914
پست الکترونیک : jonob@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : انتهاي خ ش رجائي-روبرو شهرداري منطقه 20 کد پستی: 33135-18437
 

نقشه: 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی